Gestalt- och traumaterapeututbildning 2018

Har du gått en behandling och sedan känner att du vill använda detta för att hjälpa andra kan du gå en kurs i Gestalt-och traumaterapeututbildning. Syftet är att efter din behandling gå en egen utbildning för att kunna arbeta som Gestalt-och traumaterapeut samt kunna leda och vara delaktig i alla dina relationer, såväl privat som professionellt.

Exempelvis ger Absolution utbildningar inom detta och deras utbildning är upplagd på följande sätt;

Utifrån din egen och gruppens process mognar du i att bli medveten, uppfatta och ta ansvar. Praktik och handledning tillkommer under utbildningsperioden. Utbildningstiden är 2 år, motsvarande 4 terminer. Varje termin består av 3 workshops á 3 dagar.

 

Exempel på en utbildnings innehåll

 • Gestaltlära
 • Moral och etik
 • Andlighet
 • Litteratur och egen processdokumentation
 • 12-stegsprincipen
 • Min roll som terapeut
 • Anknytning
 • Trauma
 • Psykologi
 • Pedagogik
 • Grund, metod, praktik och handledning
 • Process
 • Bindningar och beroende
 • Filosofi

Förkunskaper
För att gå en kurs i gestalt- och traumaterapeut så behöver du gå en primär- och fördjupningsbehandling. Du behöver ha bearbetat dina bindningar och traumaupprepande beteenden. Aktiv behandlings- och nykterhetstid ca 2 år.

Efter din utbildning
Efter avklarad utbildning diplomeras du som Gestalt- och traumaterapeut. Vill man få utbildningen i storformat eller inramad, rekommenderar vi justposters.se