Behandling

Beroendesjukdomen växer i ensamhet och isolering och vår erfarenhet är att det mest läkande är att frigöra oss från våra destruktiva mönster i ett tryggt och kärleksfullt sammanhang tillsammans med andra människor. Absolutions behandling sker därför främst i grupp, och grundar sig i huvudsak i anknytnings- och systemteori. Vi arbetar gärna gestaltterapeutiskt.

Så går det till

  1. Allt börjar med att du tar de första och viktigaste stegen: att acceptera att ditt liv inte fungerar trots alla dina ansträngningar att få ordning på det, och att du ber om hjälp.
  2. Vanligtvis kommer du på ett första inledande samtal med någon av våra terapeuter. Vi tar emot alla oavsett sexuell läggning och civilstånd. Har du en partner kan det vara bra att ni kommer tillsammans. Vi rekommenderar att båda i en parrelation går i behandling eftersom sjukdomen involverar båda.
  3. Behandlingen fortsätter i primärgrupp. Här kartlägger du med hjälp av gruppen och under ledning av en terapeut hur livet ser ut och vilka strategier du använder för att hantera ditt liv, men som skapar problem. Grupperna är uppdelade i mans- och kvinnogrupper.
  4. Därefter går du vidare till fördjupningsgrupp. Där bearbetar du de trauman som är orsaken till dina överlevnadsstrategier och destruktiva handlingsmönster. Gruppen består av både kvinnor och män.
  5. Efter fördjupningen finns det möjlighet att gå Absolutions utbildning. Här får du lära dig att använda de verktyg du fått tillgång till under behandlingen. Du lär dig att leda dig själv och andra på alla områden i ditt liv, men får även kompetensen att arbeta som terapeut efter genomförd utbildning.

Vad kan stå i vägen för att söka hjälp?

Samvetet. Ofta identifierar vi oss med vårt beteende. Därför tror vi gärna att vi är våra handlingar, och att dessa inte går att ändra på. Vi tror ofta att vår omgivning inte kan hantera sanningen. Så länge vi inte kan blotta vårt samvete, styr det oss.

Ödet. De överlevnadsmekanismer som en gång var nödvändiga för tillhörigheten i uppväxtmiljön står idag i vägen för att bli fri. Att våga släppa taget om överlevnadsstrategierna och söka hjälp kan vara svårt eftersom det innebär att bryta med ett familjemönster.

Trauman. De känslomässiga, andliga och själsliga skador vi drabbats av har tvingat oss att anpassa oss till den grad att vi åsidosätter oss själva och tummar på vår integritet. Det är svårt att tro att vi kan förändras.

 

Behandlingen knyter an till 12-stegsfilosofin.

Kapitulation – primär
Steg 1 till 4

Läkning – fördjupning
Steg 5 till 8

Tillväxt – utbildning
Steg 9 till 12

Behandlingens syfte

Syftet med behandlingen är först och främst att bli fri från överlevnadsbeteendet eller med ett annat ord, beroendepersonligheten. Att få hjälp att möta smärtan jag har inom mig och se vilka behov jag har men som jag förnekar mig för att skydda mig från att bli sviken och avvisad. Behov som jag är oförmögen att tillgodose mig själv och istället gör om till destruktiva begär.

Vidare att bli medveten eller nykter. Att kunna vara närvarande. Att inte låta mig bli kidnappad av en känsla eller tanke och att uppfatta hela verkligheten som den är och hantera den utan påverkan av trauman i mitt förträngda inre.

Slutligen att mogna och bli vuxen. Beroendet är kopplat till trauman som jag sitter fast i och som styr mig. I vissa avseenden är jag därför kvar i ett stelt och omoget tillstånd som jag i behandlingen får hjälp att hantera på ett vuxet sätt.

Behandlingsformer

Gruppterapi

Att börja i ett behandlingsprogram är ett sätt att skapa en varaktig förändring i ditt liv. I gruppen löser du upp de skador du fått i barndomen, och ser vad du behöver göra för att kunna ta ansvar för dina handlingar och val i livet.

 

Enskilda samtal och parsamtal

Vi erbjuder förutom gruppterapi även enskild samtalsterapi samt parsamtal. Den enskilda terapin kan vara ett komplement till gruppbehandlingen. Det kan också vara så att enskild terapi är vad du behöver. I samtalsterapi får du hjälp och stöd i det som är svårt i ditt liv och redskap för att förbättra din situation. Du är välkommen oavsett hur din situation ser ut.

I parsamtal får ni träffa en terapeut där ni framförallt får hjälp att kommunicera med varandra. Det är lätt att fastna i vem som har rätt och vems fel det är att situationen ser ut som den gör, och det kan i sin tur leda till en maktkamp mellan er.

Ett beroende drabbar hela familjen och har kanske förstört tilliten och kärleken mellan er. Vi hjälper er att hitta sätt att förhålla er till de problem som finns och att förstå och möta varandra.

Vi förespråkar att båda går i varsin gruppbehandling. Det beror på att när den ena har ett beroende så har den andra ofta ett medberoende. När båda hittar strategier för att ta hand om sig själv så kan båda lättare ge den näring som relationen behöver.

 

Intensivhelg

Vi erbjuder intensivhelger på internat på Sund Nergården strax utanför Trosa fyra gånger om året. Helgerna passar dig som har långt att resa, men även för dig som vill få en ordentlig start in i behandlingen, redan är klient eller anhörig till en klient. Behandlingen sker i grupp.

 

Utbildning

Efter din behandling kan du ansöka till Absolutions Gestalt- och traumautbildning. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som terapeut, men också till dig som vill fördjupa dina kunskaper från terapin för att använda dem både i ditt privatliv och arbete.

Du behöver ha gått Absolutions primär- och fördjupningsbehandling. Du kan även ha gått en motsvarande godkänd behandling någon annanstans. Det viktiga är att du behöver ha bearbetat dina bindningar och traumaupprepande beteenden och ha en aktiv behandlings- och nykterhetstid på ca 2 år.