Medberoende

Det är inte våra föräldrar vi ska befria oss ifrån. Det är vår barndomsrelation till dom

Alla människor är medberoende, mer eller mindre. Och det är ett beroende. Jag kan inte välja att sluta vara det. Det som skett är att jag förlorat mig till förmån för familjesystemet som styrt min uppväxtfamilj. När jag får en känsla av att jag kan bli utesluten, att det är villkor för min existens, eller när en känsla blir för stark eller att någon kommer mig för nära så väcks såret inom mig från när jag var liten. Såret som är hur jag inte blev respekterad och kan bli sviken igen. Rädslan att bli avvisad är avgrundsdjup. Då sätter kontrollen in som syftar till att skydda mig. Jag går in i roller där jag kanske kan vara trygg men jag får inte vara mig själv. Konsekvensen blir att jag dömer mig själv och blir mer ensam och instängd. Jag skammar mina innersta behov och därför blir det utageranden istället

Du som lever med en person som lider av ett dysberoende utvecklar ofta ett särskilt beteende för att hantera situationen. Beteendet underbygger både dina och din partners destruktiva beteenden. Ett medberoende kan också vara att du har svårt att gå in i en relation, eftersom du då mister kontrollen.

Det kallas co-dysberoende eller medberoende. Ett co-dysberoende innebär bland annat att du tar på dig ansvar för andra och deras beteende. Du försakar mycket av ditt eget liv eller att du låter dig bli sårad och sviken gång på gång istället för att sätta gränser. Du har svårt med intimitet och skapar intensiva relationer där du förlorar dig eller ditt kontrollerande försvårar närheten.

Som medberoende är det vanligt att man känner sig fullständigt ansvarig för andra människor och man har svårt att se sig själv och sina egna behov. Att hjälpa och ta hand om andra har därför störst fokus och utvecklas gradvis till att man känner ett egenvärde genom att vara den som hjälper och stöttar. Jag blir ett offer då jag är beroende av att den jag har framför mig är som jag ”vill”.

Att i sitt medberoende ta någon annans ansvar gör att man blir delaktig i det som sker, därav den stora smärtan. Uppkomsten av tillståndet kommer från det att man som liten har fått ta vuxenansvar. Jag får bära skuld för mina föräldrars oförmåga. Därav skammen.

Ett medberoende är kopplat till de överlevnadsstrategier vi tvingades att ta till som små. Då vi växt upp i ett allt för rigit och/eller disengagerat familjesystem så har vi fått ta ansvar och kontroll över vår värld som vi varken är redo eller har kompetens för. Vi hamnar i ett överlevnadstillstånd där det innerst inne bor ett självförakt, vare sig jag är medveten om det eller inte, som kommer sig av att jag inte har blivit mött med den respekt ett barn skall ha.

Sexmissbruk är konsekvensen av medberoendet. Hur då? Jo, vi missbrukar sex då vi har det av fel anledning, till exempel att förändra en känsla, ta kontroll, göra mig eller någon annan illa. Att vara medberoende gör att jag också har en komplicerad relation till sex.

Är det verkligen ett beroende?

Det är ett beroende eftersom smärta och kontroll bor i mig och då sensationen av att lyckas med kontrollen är drogen. Det här är inget du väljer utan du är styrd av rädslan av kontrollförlust. Om du blir utsatt för smärta eller besvikelser ofta så blir det något du känner igen och som triggar att ytterligare försöka få kontroll. Beroendet är upplevelsen av att få kontroll över livet och därigenom få en sensationskänsla istället för intimitet.

Det kan också kännas som att den största delen av din identitet och ditt värde ligger i att du har kontroll. Det är svårt att upptäcka och bryta dessa mönster på egen hand, eftersom du lever i ett ständigt kristillstånd som co-dysberoende och just det faktum att du är ensam i problemen. Man fastnar mer och mer i rätt och fel och blir mer stängd och otillgänglig i hopp om att skydda sig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Med vår behandling når du och kan bearbeta traumat som styr dig idag. Du får hjälp att bryta isoleringen du lever i. Du får vara i en trygg miljö där försvaren släpper och du får därigenom en tydligare insyn i ditt liv och vad du behöver.

Du kan läsa mer om behandlingen här. Om ni är ett par eller på andra sätt närstående så rekommenderar vi att ni båda börjar i behandling, eftersom det ger allra bäst effekt. Det är dock vanligt att en av er påbörjar behandlingen först om den andre inte är riktigt redo.

Du måste inte lida av ett co-dysberoende för att få hjälp hos oss.  Du är alltid välkommen att ringa eller komma på ett inledande samtal hos oss om du är osäker eller undrar hur vi kan hjälpa dig.

En av våra klienter berättar

Min resa började för väldigt längesen, funderingar, tankar, isolering. Inte isolering socialt, men mentalt. Som att leva i en bubbla utan att på riktigt kunna kommunicera med omvärlden.

Vände mig till Absolutions för två månader sen och har ingått i gruppterapi sen dess. Mitt liv eller i alla fall tankar om mitt liv har redan förändrats. Att förstå att mitt medberoende till mina föräldrar på ett tidigt stadium, har gjort mig till den bekräftelsetörstande människa jag är i dag. Vilket resulterat i ett relationsmissbruk.

Att börja inse allt detta redan, gör mig hoppfull om att få ett liv som jag kan och orkar leva. Men att komma till insikt med att jag är så skadad som jag är, gör ont, väldigt ont.

Värre blir det säkert, men med gruppens stöd är jag inte rädd för det. Jag längtar snarare efter att känna smärtan för att sen förhoppningsvis kunna känna glädje och kärlek. Så att jag, mina barn och min omgivning kan få ta del av mig som en öppen, levnadsglad kvinna, ej en liten, rädd, osynlig flicka som jag känt mig som hela livet.

Hoppfull!

Behöver du hjälp? Kontakta oss!

Om du känner att du är i behov av hjälp kan du kontakta oss på telefon, skriva, komma förbi på ett kortare kostnadsfritt samtal, eller boka in en tid.

Ring: 08-508 668 33, öppet 10-19:00

Kontakta oss om du har frågor: Klicka här!

Är du medberoende?

En medberoendes bekännelser

Jag mår bra om du mår bra.
Jag mår bra om andra bekräftar mig.
Jag duger om jag är perfekt.
Jag tycker mig ha otur och ständigt drabbas av saker.
Jag är rädd för att bli övergiven.
Jag har svårt att lita på andra människor.
Jag hjälper andra men blir besviken när jag inte får samma hjälp tillbaka.
Jag anpassar mig efter varje ny miljö eller nytt umgänge jag hamnar i.
Jag känner mig annorlunda. Ibland bättre än andra och ibland sämre, men aldrig lika dan.
Jag har relationer med dysfunktionella människor.
Jag känner ofta skam och skuld.
Jag försöker visa vad jag tycker och tänker istället för att säga det rakt ut.
Jag försöker läsa av andra människor.
Jag har svårt för auktoriteter.
Jag överengagerar mig i allt och alla och tror att allt är upp till mig.
Jag har svårt för att vara i nuet och lever istället i det som varit eller det som komma skall, ständigt rädd för katastrofer.
Jag har ont i kroppen och är trött men tar inte hand om mig själv.
Jag försöker klura ut andras problem och säger åt dem vad de ska göra.
Jag fantiserar om hur jag önskar att saker ska vara eller bli.
Jag har svårt att sätta gränser och säger ofta ja när jag vill säga nej."

Vanliga känslor och beteenden

  • Du tar överdrivet mycket ansvar för, kontrollerar och oroar dig för den beroende större delen av din vakna tid
  • Du känner ofta vrede, bitterhet, dåligt samvete och skuld
  • Din omsorg om den andra gör att du drabbas av långvarig ångest, depression, fysiska sjukdomar eller eget missbruk av till exempel tabletter eller alkohol
  • Du låter dig bli sårad av samma person om och om igen
  • Du skyddar den beroende genom att till exempel ljuga, låna ut pengar eller försaka dina egna behov, och gränserna flyttas successivt framåt
  • Du är rädd för att bli avvisad eller lämnad och undervärderar din förmåga att klara dig själv
  • Du är ofta rädd att uttrycka dina känslor och åsikter, eftersom du tror att det skulle leda till konflikt eller återfall hos den beroende
  • Du har ett stort behov av kontroll eller att känna dig behövd av andra.