Medberoende

Du som lever med en person som lider av ett dysberoende utvecklar ofta ett särskilt beteende för att hantera situationen. Beteendet underbygger både dina och din partners destruktiva beteenden. Ett medberoende kan också vara att du har svårt att gå in i en relation, eftersom du då mister kontrollen.

Det kallas co-dysberoende eller medberoende. Ett co-dysberoende innebär bland annat att du tar på dig ansvar för andra och deras beteende. Du försakar mycket av ditt eget liv eller att du låter dig bli sårad och sviken gång på gång istället för att sätta gränser. Du har svårt med intimitet och skapar intensiva relationer där du förlorar dig eller ditt kontrollerande försvårar närheten.

Som medberoende är det vanligt att man känner sig fullständigt ansvarig för andra människor och man har svårt att se sig själv och sina egna behov. Att hjälpa och ta hand om andra har därför störst fokus och utvecklas gradvis till att man känner ett egenvärde genom att vara den som hjälper och stöttar. Jag blir ett offer då jag är beroende av att den jag har framför mig är som jag ”vill”. 

Att i sitt medberoende ta någon annans ansvar gör att man blir delaktig i det som sker, därav den stora smärtan. Uppkomsten av tillståndet kommer från det att man som liten har fått ta vuxenansvar. Jag får bära skuld för mina föräldrars oförmåga. Därav skammen.

Ett medberoende är kopplat till de överlevnadsstrategier vi tvingades att ta till som små. Då vi växt upp i ett allt för rigit och/eller disengagerat familjesystem så har vi fått ta ansvar och kontroll över vår värld som vi varken är redo eller har kompetens för. Vi hamnar i ett överlevnadstillstånd där det innerst inne bor ett självförakt, vare sig jag är medveten om det eller inte, som kommer sig av att jag inte har blivit mött med den respekt ett barn skall ha.

Sexmissbruk är konsekvensen av medberoendet. Hur då? Jo, vi missbrukar sex då vi har det av fel anledning, till exempel att förändra en känsla, ta kontroll, göra mig eller någon annan illa. Att vara medberoende gör att jag också har en komplicerad relation till sex.

Är det verkligen ett beroende?

 

Det är ett beroende eftersom smärta och kontroll bor i mig och då sensationen av att lyckas med kontrollen är drogen. Det här är inget du väljer utan du är styrd av rädslan av kontrollförlust. Om du blir utsatt för smärta eller besvikelser ofta så blir det något du känner igen och som triggar att ytterligare försöka få kontroll. Beroendet är upplevelsen av att få kontroll över livet och därigenom få en sensationskänsla istället för intimitet.

Det kan också kännas som att den största delen av din identitet och ditt värde ligger i att du har kontroll. Det är svårt att upptäcka och bryta dessa mönster på egen hand, eftersom du lever i ett ständigt kristillstånd som co-dysberoende och just det faktum att du är ensam i problemen. Man fastnar mer och mer i rätt och fel och blir mer stängd och otillgänglig i hopp om att skydda sig.