Sexmissbruk

Vad är ett sexmissbruk?

Sexmissbruk är en intimitetsstörning som huvudsakligen uttrycker sig på två sätt: i ett extrovert eller ett introvert sexmissbruk. Det grundar sig i att ha fått sin integritet skadad som barn, vilket är ett trauma som sedan styr mig i vuxen ålder. 

I ett extrovert/utagerande sexmissbruk blir händelser som sex, flirt, bekräftelse, förälskelser och relationer ett sätt att ersätta känslor av ensamhet, tristess, otillräcklighet och tomhet med rusiga tillstånd som ger mig tillfälligt välbefinnande och där jag slipper vara sårbar. 

När jag jagar efter det jag upplever åtråvärt dövas mitt inre obehag men skapar också skamkänslor som gör att jag måste utagera igen för att fly mitt jobbiga tillstånd. 

Eftersom jag inte kan ta hand om mig och mina behov och känslor går jag till sex, flirt, förälskelser och relationer. Det blir min drog och något jag missbrukar. Utagerandet blir ett substitut för den närhet och intimitet jag längtar efter men inte vågar släppa in i mitt liv. 

Spelets regler är kända, jag förstår och kan tolka dem, vilket leder till att jag upplever att jag har kontroll och makt över livet. Det är en illusion eftersom jag istället ständigt sviker mig själv och mina relationer.  

Missbruket blir tvångsmässigt och får negativa konsekvenser.  

I ett introvert/anorektiskt sexmissbruk förnekar jag mig själv mina behov av sex, intimitet och närhet. Istället fokuserar jag på andra. Ofta ägnar jag mig åt tvångsmässiga fantasier och besatthet. Jag använder människor omkring mig i fantasiskådespel i mitt huvud. Genom det har jag full kontroll och riskerar inte att bli lämnad eller sviken. 

Det är vanligt att extroverta och introverta sexberoende möts och inleder relationer, eftersom de kompletterar varandra och tillsammans upplever en sorts balans och helhet.  

Jag får fortsätta vara det jag är, båda kan skydda sitt inre genom att behålla sitt beteende.  

Vem blir sexberoende?

Ett beroende blir konsekvensen för den som inte haft en tillräcklig eller sund anknytning i sitt familjesystem under barndomen. Det kan handla om stela eller disengagerade familjesystem där det funnits villkor för tillhörigheten och där du som barn tvingadeatt anpassa dig och därigenom inte fick den trygghet du behövde.  

Bilden av sexberoende är väldigt laddad. Men det är lika vanligt att kvinnor blir dysberoende som att män blir det. Beroendet drabbar människor från alla samhällsskikt och positioner. Det är helt kopplat till hur vi blev medberoende till våra föräldrar – som är traumat – och därigenom tog till något för att trösta oss själva med. Det finns alltså ingen typisk sexberoende.

Kan jag sluta med mitt sexmissbruk?

Ja, det går att förändras. När du nått en punkt där du känner att livet inte längre är hållbart och att dina försök att ändra dig på egen hand inte ger resultat, öppnas en möjlighet till förändring. Att be om hjälp är det första steget i och med att du överger din tro att du måste klara dig själv. 

På Absolutions arbetar vi med gestalt- och traumaterapi. Vi hjälper dig att hantera ångest, bearbeta trauman och identifiera tankar och handlingar som gör att du fastnar i dysfunktionella mönster.  

Är du beroende av kärlek eller sex?

 
  • Jag flyr in i sexfantasier.
  • Jag dövar mig med porr.
  • Jag söker tvångsmässigt sex/bekräftelse.
  • Jag utsätter mig för risker och farliga situationer.Jag känner mig tom utan en relation.
  • Jag vill hålla mina beteenden hemliga och känner mycket skam.
  • Jag lovar saker jag inte kan hålla.
  • Mitt sexliv får negativa konsekvenser.
  • Jag undviker sex och/eller sätter upp regler runt mitt sexliv/relationer.
  • Jag objektifierar mig själv och andra.
  • Jag har försökt sluta med eller begränsa mitt beteende men kan inte.