Missbruk och medberoende

Här skriver vi lite om att vara medberoende och vad det innebär och betyder. Det beroende som vi pratar om här är sexmissbruk men ofta kan man dra paralleller mellan flera olika typer av missbruk. 

Det finns hjälp att få om du har ett sexmissbruk och du kan läsa mer om terapi och behandling. Känner du någon som är i behov av hjälp, finns det möjlighet att ge bort gåvokort som en present med en behandling. 

 

Traumat uppstår

Överlevnadsstrategier

Jag har blivit skadad genom avvisanden, att bli övergiven, sviken eller orespekterad. Känslor som oro, rädsla, skam, olust, obehag, harm, självömkan, övergivenhet, meningslöshet, utanförskap och tomhet skapas och styr mig, ofta utan att jag är medveten om det. 

Jag hanterar skadan med olika strategier med målet att skydda eller fly från mina känslor. Mina strategier blir vanor, upprepningar, ritualer, åsikter och föreställningar om rätt och fel, misstro, dömande, grandios självbild, preockupation, utagerande och flykt. 

Konsekvenser

Bli fri destruktiva mönster

De negativa konsekvenserna i mitt liv blir resultatet av att mitt inre tillstånd styr mig och att jag använder samma strategier gång på gång för att hantera mina skador. Jag hamnar i tillstånd som ångest, vrede, frustration, avund/svartsjuka, lättja/lust/begär, stolthet, frosseri och högmod.

Jag behöver nå sorgen, ilskan och övergivenheten i mitt inre och möta min sanning utan att avbryta mig själv eller bli avbruten av någon annan. Med professionellt stöd vågar jag se att jag bär ansvaret för mitt liv och möjliggör för mig själv att göra val som leder till att jag tillgodoser mina verkliga behov och inte längre behöver fylla dem med begär och flykt.

Traumat uppstår

Jag har blivit skadad genom avvisanden, att bli övergiven, sviken eller orespekterad. Känslor som oro, rädsla, skam, olust, obehag, harm, självömkan, övergivenhet, meningslöshet, utanförskap och tomhet skapas och styr mig, ofta utan att jag är medveten om det. 

Överlevnadsstrategier

Jag hanterar skadan med olika strategier med målet att skydda eller fly från mina känslor. Mina strategier blir vanor, upprepningar, ritualer, åsikter och föreställningar om rätt och fel, misstro, dömande, grandios självbild, preockupation, utagerande och flykt. 

Konsekvenser

De negativa konsekvenserna i mitt liv blir resultatet av att mitt inre tillstånd styr mig och att jag använder samma strategier gång på gång för att hantera mina skador. Jag hamnar i tillstånd som ångest, vrede, frustration, avund/svartsjuka, lättja/lust/begär, stolthet, frosseri och högmod.

Bli fri destruktiva mönster

Jag behöver nå sorgen, ilskan och övergivenheten i mitt inre och möta min sanning utan att avbryta mig själv eller bli avbruten av någon annan. Med professionellt stöd vågar jag se att jag bär ansvaret för mitt liv och möjliggör för mig själv att göra val som leder till att jag tillgodoser mina verkliga behov och inte längre behöver fylla dem med begär och flykt.