Bli fri destruktiva mönster

Få ett friskare och hälsosammare förhållningssätt till relationer, sex och livet. Vi behandlar känslomässiga beroendetillstånd. Vi har en gedigen erfarenhet av traumabearbetning. Trauma är problemet, som får konsekvensen medberoende, bekräftelse- och sexmissbruk.
Vi erbjuder en professionell behandling som ger resultat. Terapi, behandling och utbildning. Även för er som möter denna problematik i er profession.