Hälsovecka i Spanien

Två gånger om året anordnar vi hälsoveckor någonstans i världen. Håll utkick för nästa bokningsbara tillfälle i kalendern! Mer info kommer snart!  

När vi var barn tog vi strategier för att överleva, och det är de strategierna vi sitter fast i idag. Med hjälp av traumabearbetning och gestaltterapi kan vi frigöra oss från de strategierna och i och med det, familjesystemet som vi sitter fast i.

Vi har fråntagits förmågan att ta ansvar, att svara an på mig själv och mina relationer. Det beror antingen på att det inte fanns någon plats för mina behov eller att jag blev tvingad att vara förälder åt mina föräldrar. Vi behöver ta ansvar för vår förlorade barndom!

Absolutions logotyp

Upplägg för veckan

8.00: Frukost
9.00-12.00: Gruppterapi
12.00-16.00: Lunch och egentid för tex övning eller sol och bad.
16.00-19.00: Gruppterapi
20.00: Middag
22.00: Kvällsdelning, grupp utan terapeut

Första och sista dagen är fria.