Bord med stolar i ovaninfrån-perspektiv, med siffran 1.

TRAUMAT UPPSTÅR
Jag har blivit skadad genom avvisanden, att bli övergiven, sviken eller orespekterad. Känslor som oro, rädsla, skam, olust, obehag, harm, självömkan, övergivenhet, meningslöshet, utanförskap och tomhet skapas och styr mig, ofta utan att jag är medveten om det. 

Skulptur som symboliserar strategier.

ÖVERLEVNADSSTRATEGIER
Jag hanterar skadan med olika strategier med målet att skydda eller fly från mina känslor. Mina strategier blir vanor, upprepningar, ritualer, åsikter och föreställningar om rätt och fel, misstro, dömande, grandios självbild, preockupation, utagerande och flykt. 

Liten vas i form av en lök på ett bord av trä med siffran 3.

KONSEKVENSER
De negativa konsekvenserna i mitt liv blir resultatet av att mitt inre tillstånd styr mig och att jag använder samma strategier gång på gång för att hantera mina skador. Jag hamnar i tillstånd som ångest, vrede, frustration, avund/svartsjuka, lättja/lust/begär, stolthet, frosseri och högmod.

Böcker i en bokhylla med siffran 4.

BLI FRI DESTRUKTIVA MÖNSTER
Jag behöver nå sorgen, ilskan och övergivenheten i mitt inre och möta min sanning utan att avbryta mig själv eller bli avbruten av någon annan. Med professionellt stöd vågar jag se att jag bär ansvaret för mitt liv och möjliggör för mig själv att göra val som leder till att jag tillgodoser mina verkliga behov och inte längre behöver fylla dem med begär och flykt.

Podden om allt mellan himmel och jord, bokstavligt talat.