Intensivhelg

Fokus är i huvudsak att titta på hur vårt beteende idag styr oss och dess uppkomst. Medberoendet som skapat beroendet. Var vi än befinner oss i processen så är miljön i gruppen så att vi får det utrymme att se oss själva och vad vi behöver. Det är i en grupp med en tillåtande och andlig atmosfär som vi kan se våra traumabindningar. Där kan vi se det tillstånd vi befinner oss i idag, vilka rädslor vi har för att sedan lösa problemet där det uppstått. Vi rekommenderar intensivdagarna även som ett första steg i din behandling. Vi sätter ihop gruppen så att det passar alla utifrån var man befinner sig.

Här får du i tre dagar ägna dig åt det som kanske annars prioriterats allra minst i ditt liv just nu, nämligen du själv.

Kliniken i Stockholm och Mosebacke hostels lobby.

Gestalt-och traumakliniken i Stockholm och Mosebacke hostels lobby.

Sund Nergården, strax utanför Trosa.

Vad innehåller en intensivhelg?

Intensivhelgen innefattar 15 timmar i gruppsessioner. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Vi hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför har skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i föreläsningar för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet: beroende, medberoende, PTSD= posttraumatisk stressyndrom, som vi definierar som ”Det avbrutna traumat, och vad ett tillfrisknande innebär. Vi är vuxna barn som lever efter det obearbetade strategierna som vi tvingades att ta som barn. Vi sitter i förnekelsers för att kunna hantera smärta som bor oss.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med en erfaren terapeut utifrån dina premisser. Du lämnas aldrig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv.

Deltagare delar med sig av sina erfarenheter

”Min utvärdering av helgen blir att det var intressant, lärorikt, mycket känslor och fina möten och att tiden gick alldeles för fort!”

”Jag är inte den som brukar gråta, känner knappt igen mig själv efter denna upplevelsen. Sådan trygghet, tillit i gruppen och alla “får” höra till. Dessa få dagar räckte för att jag kan känna mig mer levande och närmre mig själv till livet i fullo. Nu LER människor och är kärleksfulla som jag möter, detta är helt nytt för mig. Finns inget bättre än att äntligen se ljuset i tunneln. Just nu känner jag mig otålig för att fortsätta min resa, kommer bli både kusligt och spännande för vad som väntar.”

Kommande intensivhelger

11-13/1 2019, fredag -söndag i Stockholm. Gestalt-och traumakliniken. Det finns platser kvar.

Boka redan nu, efterfrågan är stor!

Praktisk information och priser >>