Föreläsningar

Vi vänder oss i huvudsak till er som möter och arbetar med människors problem och konflikter. Exempelvis terapeuter, sjukvårdspersonal, psykologer, beteendevetare, socionomer eller personalchefer som kan behöva en större kunskap om problematiken.

Vi pratar om att traumabindningar är “drogen under drogen”. En person har ofta beroendeproblem “ovanpå”, såsom utbrändhet, depression, alkohol, medicinering osv, vilket är symtom på ens inre tillstånd. Men det är traumabindningarna som är grundproblematiken som sedan yttrar sig i beroende eller medberoende.

”Från missbruk till självaktning”

Föreläsningen visar på ett klart och tydligt sätt vad sex- och relationsberoende och medberoende är och hur det ter sig. Hur det är att inte äga sitt liv, utan i stället vara ett offer för sin inre bild av verkligheten. Hur det är att vara kidnappad av sitt beroende och bindningarna till traumat. Hur man frigör sig från traumaupprepande beteenden och får ett liv.

Vi vill gärna poängtera vikten av att behandla källan till problematiken för att faktiskt bli frisk och fri och hur resan ut ur beroendet mot ett tillfrisknande tillbaka till verkligheten ser ut. Vi pratar om dubbellivet och hur det är att leva med en skam så stark att den känns som ens identitet.

Vi beskriver beroendet ur ett sjukdomsperspektiv och vad behandlingsmetoden innefattar som Absolutions använder sig av,  hur den hjälper att hantera ens inre och motverkar att rädslan för livet tar över och därmed istället söka tröst i ett beroende.

Vi tar emot besökare, men kan även kommer till er.

För bokning kontakta Thomas Ristrand

Thomas1

Thomas Ristrand
Gestalt- och traumaterapeut,
behandlings- och utbildningsansvarig

Möt våra terapeuter