Vårt test

Du kan göra om detta test så många gånger du vill. När du svarat på alla frågor, klicka på avsluta quiz för att se ditt resultat.

Kom ihåg

Tänk på att testet bara är en fingervisning om i vilken utsträckning du har tappat kontrollen över ditt sex- eller kärleksliv. Ett enda poäng kan vara tillräckligt för att söka hjälp om du mår dåligt över det.

Thomas1

Thomas Ristrand

Gestalt och traumaterapeut,
behandlings och utbildningsansvarig