Avsnitt 24- Relationer, andlighet och att arbeta som terapeut

Thomas Ristrand och Kalle Sjöberg är vänner och kollegor på Absolutions, där de jobbar som Gestalt- och trauma terapeuter. Vi får möjlighet att lära känna Kalle och följa med i hans utveckling från att klara sig själv i livet, till att bli mer delaktig och våga ta sin plats och ta sitt ansvar.