Avsnitt 20- Medarbetargruppen samtalar om det avbrutna traumat

I detta avsnitt samlas hela medarbetargruppen vid mikrofonerna och samtalar om det avbrutna trauma. De ger exempel ur sina egna liv före behandlingen, och hur det avbrutna traumat kan/vill påverka samarbetet i en grupp. Vare sig det är gruppen som familj,på arbetsplatsen eller hos dem i medarbetargruppen. Hur ser ett avbrutet trauma ut i praktiken? I avsnittet hör du konkreta exempel.