Avsnitt 33- Intervju med Gestalt- och traumaterapeut Thomas Ristrand

I detta avsnitt intervjuas Gestalt-och traumaterapeut Thomas Ristrand. Intervjuare är Malin som går Absolutions Gestalt-och traumaterapeututbildning. Malin ställer fritt personliga frågor till Thomas kring hans tillfrisknanderesa, relationer och förhållningssätt till livet och arbetet.