Avsnitt 18- Ett kapitel ur mitt liv, Tomas klient

I ett lugnt samtal får du följa klienten Tomas berättelse, var han befann sig före behandlingen och hur hans liv såg ut då, till var han befinner sig idag. Hur han uppfattar sig själv och andra i hans omgivning. Följ hans fotarbete i detta avsnitt.Gestalt-och traumaterapeuten Thomas Ristrand intervjuar.