Avsnitt 16- Ett förlorande av mig själv

Mina behov har inte tagits hand om så jag tvingas att anpassa mig för min omgivning, för att överleva. Det jag gör är att jag sviker mig själv.
I detta avsnitt pratar Gestalt-och traumaterapeuterna Thomas och Marve just om detta! Med andra ord länken mellan att ta hjälp av mina överlevnadsstrategier och mitt medberoende.