Om Absolutions

Absolutions har verkat sedan 2010 och med över tusen klienter fram till idag. Vi arbetar primärt med beroende problematik och har traumabearbetning som grund för att sedan komma till mer utvecklande stadier. Vi erbjuder även organisationsutveckling, ledarskapshandledning, föreläsningar och utbildning. 

Vår ideologi är att värna om individen och titta till helheten. Därför så är vårt fokus att komma till och lösa problemet där det ligger. Komma till kärnan för att få ett varaktigt välmående. 

Våra ledord är respekt, värme och professionalitet och vi ser alltid till människan bakom tillståndet. Vi ger dig ett kunnigt och professionellt bemötande oavsett om du lider av ett beroende eller lever nära någon som gör det. Vi erbjuder också utbildningar till alla typer av organisationer.

All psykisk ohälsa oavsätt diagnostiseringen av den, är i grunden en PTSD problematik. Det som vi kallar ”det avbrutna traumat”. Det är främst traumahändelser som varit genomgående i familjesystemet som plågar och styr oss. Att vi avbrutits i vår livsprocess för att något eller någon annan är viktigare än vi. Det skapar bindningar (beroenden) som är skamkopplade och därför så börjar och slutar en terapeutiskt process med att behandla det. Människan är en beroende varelse. Vi behöver alla bearbeta vår barndom.

Absolutions behandling består av flera tvärvetenskapliga terapeutiska metoder som finns tillgängliga idag; psykodynamiskt, rekonsilidering, gestaltterapi,  somatiska erfarenheter och traumabearbetning i grupp och enskilt. Alla dessa inriktningar inom psyk- och behandlingsvård är evidensbaserade. Till det adderas det andliga utrymme som krävs för värdpersonen att hela och växa i.

Alla delarna behövs för att hela en människa till kropp, själ, andlighet och psyke. Det är det vi menar med att vi arbetar holistiskt, dvs vi ser till helheten. Somatiska erfarenheter är trauma som sätter sig i kroppen. Kroppen minns. Vi använder det kroppen ger uttryck för som ett verktyg att få kontakt med känslan och de kroppsliga minnena.

Alla vi som arbetar som terapeuter har själva gått igenom behandlingen. Vi är inte rädda att följa med dit våra klienter behöver gå för att komma till kärnan i problemet.

Vi har alltid den gestaltterapeutiska principen i centrum. Den skada som skett i barndomen gestaltar sig i nuet. De olösta situationerna och smärtan jag upplevde som barn återskapar jag i nuet tills de blir lösta genom att bli medveten om sambanden och känslomässigt befriad från traumat.

Några av de personer och föregångare vi inspireras av:

  • Frederick Perls, psykoterapeut och grundare av gestaltterapin och författare till bland annat Det gestaltterapeutiska arbetssättet.
  • Peter A. Levine PhD
  • Gabor Maté, läkare och terapeut främst inom beroendeproblematik
  • Sharon Schegweider-Cruce, terapeut och föregångare inom beroendebehandling och författare till bland annat boken Another chance.
  • Torbjörn Fjellström psykolog och skapare av Addictologin.
  • Irvin Yalom, psykoterapeut och författare till bland annat Terapins gåva.
  • HazeldenBettyFord Foundation/Minnesotamodellen.
  • Patrick Carnes, terapeut, forskade på och uppmärksammade sexberoende som en egen form av missbruk.
  • Martin Buber, författare bland annat boken Det mellanmänskliga.

Hur kan vi hjälpa dig?

Med vår behandling når du – och kan bearbeta – traumat som styr dig idag och bli fri från det beroendetillstånd du befinner dig i och hjälp att bryta isoleringen du lever i. Du får vara i en trygg miljö, vilket hjälper dig att släppa försvar och få en tydligare insyn i ditt liv och vad du behöver.

Om ni är ett par eller på andra sätt närstående så rekommenderar vi att ni båda börjar i behandling, eftersom det ger allra bäst effekt. Det är dock vanligt att en av er påbörjar behandlingen först om den andre inte är riktigt redo.

Du måste inte lida av ett co-dysberoende (medberoende) för att få hjälp hos oss. Vi anordnar även öppna seminarier (du hittar när och var på vår Facebooksida). Du är självklart alltid välkommen att ringa eller komma på ett inledande samtal hos oss om du är osäker eller undrar hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss för att få veta mer om de alternativ som finns.

“Människan är ett väsen bland väsen och ett ting bland ting i världen. Samtidigt är hon något radikalt annorlunda. En människa är i grund och botten inte fattbar om man inte förstår henne utifrån den människosläktets gåva som heter ande.Jag menar den andliga realitet som på ett avgörande sätt bestämmer detta levande väsnens personliga vara.

Att bli medveten om en människa betyder alltså i synnerhet att förnimma den dynamiska mittpunkt som sätter sin prägel på hennes yttranden, handlingar och förhållningssätt, med uppfattbara tecken på det för henne unika.

En sådan förståelse är emellertid inte möjligt så länge som jag gör den andra till ett från mig åtskilt föremål för mina funderingar och iakttagelser, ty som objekt ger sig denna helhet och denna mittpunkt inte tillkänna. Förståelsen är möjlig först när jag träder i omedelbar och okonstlad relation till den andra, gör henne verkligt närvarande för mig. Det är detta jag menar med “att uppfatta motpartens personliga närvaro”.

Detta, att förnimma en medmänniska som en helhet, en enhet, något unikt, motarbetas av nästan allt som brukar inbegripas i “modernt tankesätt”. I vår tid är analytiskt, reduktiv och härledande inställning förhärskande. Det sätt på vilket människor betraktar varandra vad är analytiskt – eller snarare pseudoanalytiskt- ty det behandlar hela det själsliga-kroppsliga varat som något sammansatt och därför också uppdelbart.”

– Martin Buber –

Börja gärna lyssna på vår podcast redan innan första bokade samtalet. Den heter helt enkelt ”Mötet” och fler avsnitt finns att ladda ner gratis på iTunes eller så kan du lyssna direkt från vår hemsida.