Gestaltvecka i Spanien

I Sitges utanför Barcelona.

En vecka med utrymme för närvaro. Vi bor i ett större hus med swingingpool och utsikt. Med gemenskap när vi vill och enskildhet när det behövs.

Lär känna dig själv, och lär dig känna av dig själv. Med gruppterapi och seminarier för en större självmedvetenhet. Hitta vad din lösning är på vad du behöver. Ge dig tid för kontemplation.

I grupp får jag bli en egen självständig individ

Några beteendeyttringar:

Medberoende: Vi utgår främst från hur ansvaret för andra gör att jag förlorar mig och inte kan se eller sätta gränser för var jag slutar och andra börjar. Vi flyttar över till andra för att hjälpa dem att bli som vi tror att de måste vara. Vi måste då sätta oss över eller under i relationer. Får jag inte bo i mig själv så flyttar jag in i andra. Vad är det som gjort att jag inte får existera på egna premisser, utan måste vara ”duktig”? ”Utan mitt kontrollerande så rasar världen”

Bekräftelse och sexberoende: Med en inneboende osäkerhet och bristande självkänsla så blir vi hungrande efter en närhet vi inte kan nå. Vi intensifierar känslor då vi inte litar på intimitet. Har vi växt upp med föräldrar som kommit för nära eller haft för stor distans så lever vi med en längtan efter kärlek. Som också skrämmer. Då skapar vi intensitet istället för intimitet. Som ju gärna blir ett sexuellt tillstånd där vi inte kan göras illa på samma sätt som i en öppen och kärleksfull relation. Vi får en känsla av kontroll och trygghet för våra känslor för stunden.  

Vuxna barn: Att leva efter vårt inre barns överlevnadsstrategier. Vi fick växa upp för tidigt. Vi kan ha vuxenkompetens men känner oss innerst inne som barn. Ett barn som inte förstår världen eller sig själv i den. Vi kan ofta ha ett framgångsrikt yttre liv men på insidan gapar en tomhet. Vi kan ägna mycke kraft att skydda eller hävda oss. Vårt ensamma inre barn behöver göra sig hörd. Skapa en obruten relation mellan vårt vuxna jag och och vårt inre barn.

Retreaten infattar 5 dagar i gruppsessioner. Första och sista dagen är fria. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Vi hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför har skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i seminarierna för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet: beroende, medberoende, PTSD= posttraumatisk stressyndrom, som vi definierar som ”Det avbrutna traumat”, och vad ett tillfrisknande innebär. Vi är vuxna barn som lever efter det obearbetade strategierna som vi tvingades att ta som barn. Vi lever med bortträngda minnen för att kunna hantera smärta som bor oss.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med en erfaren terapeut utifrån dina premisser. Du lämnas aldrig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Vi jobbar bl.a utifrån Systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar sett ut), gärna med familjekonstelationsövninga och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla.

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbete gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt. Och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar.

Det terapeutiska arbetet är skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skammen om oss själva, en trygghet i oss själva, vi får makt över vårat liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek.

Deltagare delar med sig av sina erfarenheter

”Min utvärdering av helgen blir att det var intressant, lärorikt, mycket känslor och fina möten och att tiden gick alldeles för fort!”

”Jag är inte den som brukar gråta, känner knappt igen mig själv efter denna upplevelsen. Sådan trygghet, tillit i gruppen och alla “får” höra till. Dessa få dagar räckte för att jag kan känna mig mer levande och närmre mig själv till livet i fullo. Nu LER människor och är kärleksfulla som jag möter, detta är helt nytt för mig. Finns inget bättre än att äntligen se ljuset i tunneln. Just nu känner jag mig otålig för att fortsätta min resa, kommer bli både kusligt och spännande för vad som väntar.”

”Jag fick utrymme att riktigt gå på djupet med det som är mina svårigheter”

”Det här gav mer än jag förväntat mig, och det var ändå ganska mycket. Att få vara närvarande i så många dagar och se och spegla andra gav så mycket. Bara att våga sitta i grupp och öppna sig!”

”Terapeuten lockade verkligen fram det som skulle ut. Tack för en fantastisk vecka!”

Kommande Gestaltveckor

21-28/5 2019, tisdag-tisdag i Sitges. Gestalt-och traumakliniken. Det finns platser kvar.

Boka redan nu, efterfrågan är stor!

När vi var barn tog vi strategier för att överleva, och det är de strategierna vi sitter fast i idag. Med hjälp av traumabearbetning och gestaltterapi kan vi frigöra oss från de strategierna och i och med det, familjesystemet som vi sitter fast i.

Vi har fråntagits förmågan att ta ansvar, att svara an på mig själv och mina relationer. Det beror antingen på att det inte fanns någon plats för mina behov eller att jag blev tvingad att vara förälder åt mina föräldrar. Vi behöver ta ansvar för vår förlorade barndom!

Absolutions logotyp

Upplägg för veckan

8.00: Frukost
9.00-12.00: Gruppterapi/seminarie
12.00-16.00: Lunch och egentid för tex övning eller sol och bad.
16.00-19.00: Gruppterapi/seminarie
20.00: Middag
22.00: Kvällsdelning, grupp utan terapeut

Första och sista dagen är fria.