Intensivhelg

Tre dagar med utrymme för närvaro. Lär känna dig själv, och lär dig känna av dig själv. Med gruppterapi och seminarier för en större självmedvetenhet och självkänsla.
I grupp får jag bli en egen självständig individ

Med tre intensiva dagar i grupp där var och en är lika viktig för helheten. Vi upptäcker oss själva och hur vi kan äga våra liv. Fokus är i huvudsak att titta på hur vårt beteende idag styr oss och dess uppkomst. Medberoendet som skapat beroendet. Var vi än befinner oss i processen så är miljön i gruppen så att vi får utrymme att se oss själva och vad vi behöver. Det är i en grupp med en tillåtande och andlig atmosfär som vi kan se våra traumabindningar. Där kan vi se det tillstånd vi befinner oss i idag, vilka rädslor vi har för att sedan lösa problemet där det uppstått. Vi rekommenderar intensivdagarna även som ett första steg i din behandling. Vi sätter ihop gruppen så att det passar alla utifrån var man befinner sig.

Några beteendeyttringar:

Medberoende: Vi utgår främst från hur ansvaret för andra gör att jag förlorar mig och inte kan se eller sätta gränser för var jag slutar och andra börjar. Vi flyttar över till andra för att hjälpa dem att bli som vi tror att de måste vara. Vi måste då sätta oss över eller under i relationer. Får jag inte bo i mig själv så flyttar jag in i andra. Vad är det som gjort att jag inte får existera på egna premisser, utan måste vara ”duktig”? ”Utan mitt kontrollerande så rasar världen”

Bekräftelse och sexberoende: Med en inneboende osäkerhet och bristande självkänsla så blir vi hungrande efter en närhet vi inte kan nå. Vi intensifierar känslor då vi inte litar på intimitet. Har vi växt upp med föräldrar som kommit för nära eller haft för stor distans så lever vi med en längtan efter kärlek. Som också skrämmer. Då skapar vi intensitet istället för intimitet. Som ju gärna blir ett sexuellt tillstånd där vi inte kan göras illa på samma sätt som i en öppen och kärleksfull relation. Vi får en känsla av kontroll och trygghet för våra känslor för stunden.  

Vuxna barn: Att leva efter vårt inre barns överlevnadsstrategier. Vi fick växa upp för tidigt. Vi kan ha vuxenkompetens men känner oss innerst inne som barn. Ett barn som inte förstår världen eller sig själv i den. Vi kan ofta ha ett framgångsrikt yttre liv men på insidan gapar en tomhet. Vi kan ägna mycke kraft att skydda eller hävda oss. Vårt ensamma inre barn behöver göra sig hörd. Skapa en obruten relation mellan vårt vuxna jag och och vårt inre barn.

Här får du i tre dagar ägna dig åt det som kanske behöver prioriteras högst i ditt liv just nu, du själv.

Kliniken i Stockholm och Mosebacke hostels lobby.

Gestalt-och traumakliniken i Stockholm och Mosebacke hostels lobby.

Sund Nergården, strax utanför Trosa.

Vad innehåller en intensivhelg?

Intensivhelgen innefattar 15 timmar i gruppsessioner. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Vi hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför har skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i föreläsningar för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet: beroende, medberoende, PTSD= posttraumatisk stressyndrom, som vi definierar som ”Det avbrutna traumat”, och vad ett tillfrisknande innebär. Vi är vuxna barn som lever efter det obearbetade strategierna som vi tvingades att ta som barn. Vi lever med bortträngda minnen för att kunna hantera smärta som bor oss.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med en erfaren terapeut utifrån dina premisser. Du lämnas aldrig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Vi jobbar bl.a utifrån Systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar sett ut), gärna med familjekonstelationsövninga och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla.

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbete gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt. Och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar.

Det terapeutiska arbetet skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skammen om oss själva, till en trygghet i oss själva, vi får makt över vårat liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek.

Deltagare delar med sig av sina erfarenheter

”Min utvärdering av helgen blir att det var intressant, lärorikt, mycket känslor och fina möten och att tiden gick alldeles för fort!”

”Jag är inte den som brukar gråta, känner knappt igen mig själv efter denna upplevelsen. Sådan trygghet, tillit i gruppen och alla “får” höra till. Dessa få dagar räckte för att jag kan känna mig mer levande och närmre mig själv till livet i fullo. Nu LER människor och är kärleksfulla som jag möter, detta är helt nytt för mig. Finns inget bättre än att äntligen se ljuset i tunneln. Just nu känner jag mig otålig för att fortsätta min resa, kommer bli både kusligt och spännande för vad som väntar.”

”Jag fick utrymme att riktigt gå på djupet med det som är mina svårigheter”

”Det här gav mer än jag förväntat mig, och det var ändå ganska mycket. Att få vara närvarande i så många dagar och se och spegla andra gav så mycket. Bara att våga sitta i grupp och öppna sig!”

”Terapeuten lockade verkligen fram det som skulle ut. Tack för en fantastisk vecka!”

Kommande intensivhelger

28 Juni – 30 Juni 2019, fredag -söndag i Stockholm. Gestalt-och traumakliniken. Det finns platser kvar.

Boka redan nu, efterfrågan är stor!

Praktisk information och priser >>