Terapi

Välkommen till Absolutions på konsultativa samtal, terapi eller gruppterapi. Du och din utveckling är vårt fokus.

Kvinnogrupp lördagar kl 11-14

Kostnad 3900:- per månad

Mansgrupp lördagar kl 15-18

Kostnad 3900:- per månad

Vår erfarenhet är att det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då vi får ett flerdimensionellt perspektiv och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning. Absolutions erbjuder därför terapi i grupp.

Om du känner att du är i behov av hjälp kan du kontakta oss på telefon, skriva, komma förbi på ett kortare kostnadsfritt samtal, eller boka in en tid.

Vi erbjuder

  • Konsultativa samtal
  • Handledning
  • Terapi
  • Parsamtal
  • Gruppterapi
  • Föreläsningar och seminarier
  • Gestalt och traumaterapeut utbildning

Vad kan stå i vägen för att söka hjälp?

Skam. Ofta identifierar vi oss med våra beteenden och bilden vi har om oss. Därför tror vi gärna att vi är våra handlingar, och att dessa inte går att ändra på. Vi tror ofta att vår omgivning inte kan hantera sanningen. Så länge vi inte kan blotta vår skam, styr den oss.

Ödet. De överlevnadsmekanismer som en gång var nödvändiga för tillhörigheten i uppväxtmiljön står idag i vägen för att vara fri. Att våga släppa taget om överlevnadsstrategierna och söka hjälp kan vara svårt eftersom det innebär att bryta med ett familjemönster.

Trauman. De känslomässiga, andliga och själsliga skador vi drabbats av har tvingat oss att anpassa oss till den grad att vi åsidosätter oss själva och tummar på vår integritet. Det är svårt att tro att vi kan förändras.

Behandlingen knyter an till 12-stegsfilosofin.

Kapitulation – primär
Steg 1 till 4

Läkning – fördjupning
Steg 5 till 8

Tillväxt – utbildning
Steg 9 till 12

Behandlingens syfte

Syftet med behandlingen är först och främst att bli fri från överlevnadsbeteendet eller med ett andra ord, våra bindningar. Att få hjälp att möta smärtan och sorgen vi har inom oss och se vilka behov vi har men som vi förnekar oss för att skydda oss från att bli svikna och avvisade. Behov som vi är oförmögna att tillgodose oss själv och istället gör om till destruktiva begär.

Vidare att bli medveten eller nykter. Att kunna vara närvarande. Att inte låta oss bli kidnappad av en känsla eller tanke och att uppfatta hela verkligheten som den är och hantera den utan påverkan av trauman och rädslor.

Slutligen att mogna och bli vuxen. Bindningarna är kopplade till trauman som vi sitter fast i och styr oss. I vissa avseenden är vi därför kvar i ett stelt och omoget tillstånd som vi i behandlingen får hjälp att bearbeta.

Behandlingsformer

Gruppterapi

Att börja i ett behandlingsprogram är ett sätt att skapa en varaktig förändring i ditt liv. I gruppen löser du upp de skador du fått i barndomen, och ser vad du behöver göra för att kunna ta ansvar för dina handlingar och val i livet.

Enskilda samtal och parsamtal

Vi erbjuder förutom gruppterapi även enskild samtalsterapi samt parsamtal. Den enskilda terapin kan vara ett komplement till gruppbehandlingen. Det kan också vara så att enskild terapi är vad du behöver. I samtalsterapi får du hjälp och stöd i det som är svårt i ditt liv och redskap för att förbättra din situation. Du är välkommen oavsett hur din situation ser ut.

I parsamtal får ni träffa en terapeut där ni framförallt får hjälp att kommunicera med varandra. Det är lätt att fastna i vem som har rätt och vems fel det är att situationen ser ut som den gör, och det kan i sin tur leda till en maktkamp mellan er.

Ett beroende drabbar hela familjen och har kanske förstört tilliten och kärleken mellan er. Vi hjälper er att hitta sätt att förhålla er till de problem som finns och att förstå och möta varandra.

Vi förespråkar att båda går i varsin gruppbehandling. Det beror på att när den ena har ett beroende så har den andra ofta ett medberoende. När båda hittar strategier för att ta hand om sig själv så kan båda lättare ge den näring som relationen behöver.

Intensivhelg

Vi erbjuder intensivhelger i Stockholm och Malmö. Helgerna passar dig som har långt att resa, men även för dig som vill få en ordentlig start in i bearbetningen, redan är klient eller anhörig till en klient. Behandlingen sker i grupp.

Mer information om intensivhelger >>

Grupp som håller händer.
Terapeut i samtal med en klient.
Human hands hold and preserve a young plant

Utbildning

Efter din behandling kan du ansöka till Absolutions Gestalt- och traumautbildning. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som terapeut, men också till dig som vill fördjupa dina kunskaper från terapin för att använda dem både i ditt privatliv och arbete.

Du behöver ha gått Absolutions primär- och fördjupningsbehandling. Du kan även ha gått en motsvarande godkänd behandling någon annanstans. Det viktiga är att du behöver ha bearbetat dina bindningar och traumaupprepande beteenden och ha en aktiv behandlings- och nykterhetstid på ca 2 år.

Läs mer om utbildningen >>

Bild på böcker i hylla.