När skam blir till skuld

Om skammens betydelse och verkande i nästan hela människan. Hur den hindrar oss från att ta ett eget ansvar. Hur vi förlorar oss till förmån för andra, tror vi. Vad vi tror är rätt värderingar hindrar oss från kontakten till oss själva. I det att vi växer upp i mer eller mindre starka familjesystem, som i sig är styrda av skam och skuld, så äter det sig in i oss och normaliseras. Då är det svårt att se klart vem jag är. Om vi skammar våra behov så föder vi våra begär istället. Där är vi då lust styrda och vill ha snabba känsloförändringar för att slippa olustkänslan.

Skam är ett gift som äter sig in i individen och får en egen röst och vilja som vi förväxlar med oss själva och skyddar då vår skam identitet. På så sätt så ger vi näring åt vår skam att fortsätta.

Det finns många namn på egentligen samma sak, blyg, stel, dominant, hämmad, missbrukare, stark personlighet, allt har det sitt ursprung i skammen. Skammen hämmar mig, individen, och jag får ett skuld perspektiv där vårt ego kan verka istället.

Vi kan lägga upp det som en föreläsning eller med en mer delaktighet av deltagarna som ett seminarie.

För bokning kontakta thomas@absolutions.se