Medberoende; det ända beroendet

Att se ett beroende är oftast lätt då det får synbara konsekvenser. Att vi använder mat, spel, sex, droger, alkohol osv. 

Sedan kan det vara väldigt olika på hur vi värderar olika beroenden. Att vara högpresterande kan ses som något bra. Att vara otrogen är nästan det värsta man kan vara. Men ursprunget kommer ur samma källa. Vi vill ha bekräftelse. Värdpersonen förlorar sig oavsett agerandet. 

Ett medberoende är subtilare och jobbar utifrån känslor och maktstrukturer. Vi kan inte stå på egna ben utan lever genom andra. Vi kan inte ta eget ansvar, bara andras. Vi är medberoende till bilden om vilka vi och andra måste vara. Beroendet är ett sätt att ta tillbaka det som jag förlorar i medberoendet. De balanserar varandra. Människan hittar alltid ett sätt till balans, sunt eller inte.

Att behandla ett beroende går inte. Däremot om vi kommer till källan, medberoendet, så kommer även beroendet att förlora sin funktion. 

Definitionen på medberoende är hur vi tvingats anpassa oss till en livsroll som barn och hur det sedan blir villkoren för vår existens. Prestera för att existera. Vi förlorar oss själ-va i det. Därför behöver vi ett beroende som smärtlindring och flykt vår livslott. 

Vi behöver se medberoendet för vad det är, att det kommer först. För att inte bli offer för ett beroende och då kanske symtom behandla eller självmedicinera. 

Medberoende och beroende är beroende av varandra. Det är en kärleksbrist till oss själva som gör oss med/beroende. Vi lever efter villkor för att få finnas till. Vi måste göra för att få finnas. Vi blir beroende att se se på oss själva som objekt som ”gör” istället för som en människa som är. 

Medberoendet är att bära på en skuld. Med den så kan jag bli vägledd. Skulden tynger och tryggar mig då jag med den kan se min plats i livet. Vem jag ska vara. Vilka åsikter jag ska ha. Vad jag ska göra. Vad jag ska kämpa emot. 

Vi styrs av synd. Det är synd om mig eller någon annan. Där jag ser mig själv eller någon annan som offer. Det ger mig rätten att gå över gränser. 

Med en inspirerande föreläsning kommer jag att tydliggöra både hur tillståndet ter sig och förloppet ut ur det ser ut för att få ett friare och klarsyntare livsperspektiv.  

Vi kan lägga upp det som en föreläsning eller med en mer delaktighet av deltagarna som ett seminarie.

För bokning kontakta thomas@absolutions.se