Från missbruk till självaktning

Föreläsningen visar på ett klart och tydligt sätt vad sex- och relationsberoende och medberoende är och hur det ter sig. Hur det är att inte äga sitt liv, utan i stället vara ett offer för sin inre bild av verkligheten. Hur det är att vara kidnappad av sitt beroende och bindningarna till traumat. Hur man frigör sig från traumaupprepande beteenden och får ett liv.

Vi kan lägga upp det som en föreläsning eller med en mer delaktighet av deltagarna som ett seminarie.

För bokning kontakta thomas@absolutions.se