Det avbrutna traumat

På samma sätt som vi i vår barndom har blivit avbrutna i vår livsprocess går vi idag till att upprepa händelse förlopp för att hitta ett avslut på det som tagit ifrån oss för att komma vidare. Hur vi vill förstå vad som drabbat oss!?

Hur vi på en massa sätt och anledningar i vår uppväxt blir avbrutna i vår livsprocess att koppla och nätverka inom oss själva för att bli egna självständiga individer. Detta gör att vi sitter fast i att traumaupprepande beteende på samma sätt som det då skedde för att försöka få ett avslut, förstå och kanske främst för att det var mina villkor för min existens och därför så upplever jag en trygghet i att göra likadant som vuxen oavsett konsekvenserna. 

Det här gestalter sig idag i realtid, vilket gör att jag lever efter inspelade mönster och har svårt att avancera i min utveckling. Vi behöver bearbeta kärnan för att bli fria individer. Vi får inte fastna på vägen med att se på symptom eller diagnostisera delar av oss. Vi behöver bli hela. Problematiken är för värdpersonen själv till största del omedvetet och där har man ingen insyn. Dock är man högst medveten om konsekvenserna så som stress, ångest, rädsla och olika beroende beteenden.  

Hur det fysiskt, känslomässigt och själsligt binder oss till tillstånd på grund av en obearbetad historia. 

Vi kan lägga upp det som en föreläsning eller med en mer delaktighet av deltagarna som ett seminarie.

För bokning kontakta thomas@absolutions.se