Den andliga vägen för ett själsligt helande

Finns andlighet? Är det en vetenskap? 

Andlighet är inte religion bundet måste vi börja med att tydliggöra. Den kan inte ägas. 

Vi har efter alla år i behandling av människor sett vikten av att vara i ett tillstånd som ger den tid, det utrymme och den rörelse frihet som behövs för att kunna frigöra oss från våra bindningar/beroenden. Dessa tre delar är grunden för vad andlighet och liv är. 

Andlighet har så mycket större betydelse för utveckling än vad man kanske kan tro. Föreläsningen kommer att tydliggöra premisserna för andlighet så att vi kan tillämpa det och få ett helhetsperspektiv på livet och oss själva eller inom familjen, i arbetet osv. 

Vi är inte vårat intellekt även om det är där vi tillbringar den mesta tiden. Det är ju alltid till hands. Vi har en själ och det är där vi bor. Det är också därför som det är där skadan sitter. Oavsett arten av skada, och det är det som intellektet försöker reda i. Dock så är den gemensamma nämnaren att själen förlorat delar av sitt andliga varande och då rycker intellektet in för att hjälpa. Lyckas vi inte med det så är det just andligheten som gått förlorad. Vi gör då om våra behov till mer konkreta begär som vi kan tillgodose istället.  

Ett helande och utvecklande av själen går den andliga vägen. Att ge sin själ den trygghet och den frihet i samklang med andra under fasta principer är vägen för ett fler dimensionellt perspektiv. Det motsatta är att vara bunden till synsätt och strategier. Men kanske främst till ett medberoende där jag måste leva genom andra på ett osunt sätt. 

Vad är de vetenskapliga principerna för andlighet? Vi måste evidensifiera principerna för andlighet som en metod för att kunna tillämpa den. Vad vi sedan finner i tillståndet är alltid unikt. Metoden behöver vara begriplig för att vi ska kunna följa principerna och lita på den. Människan får i sitt primitivaste tillstånd ett tvådimensionellt perspektiv. Där endast rätt och fel råder. Annars är vi i vår enskildhet tredimensionella med ett ”då”, ”nu”, och ”sen” perspektiv. En linjär livshållning.   

Föreläsningar kommer att visa att vi människor föds med förmågan till många fler dimensioner än så. Men för att nå dit behöver vi vara i ett andligt tillstånd. Där inte bara min envisdom råder. Där nu får ett större utrymme. För att nå det friare livet behöver vi med andlig hjälp bearbeta vår dåtid, vår historia. Hela jag behöver vara med, inte bara delar av mig och ibland. För att se mig behöver jag dig.

Vi kan lägga upp det som en föreläsning eller med en mer delaktighet av deltagarna som ett seminarie.

För bokning kontakta thomas@absolutions.se