Föreläsningar

Vi vänder oss i huvudsak till er som möter och arbetar med människor. Exempelvis terapeuter, sjukvårdspersonal, psykologer, beteendevetare, socionomer, präster, universitet eller personalchefer som kan behöva en större kunskap om att möta människor.

Vi kanske är mer påverkade av vår uppväxt än vi anar. Vi kan aldrig få för stor självkännedom. Ett psykiskt ohälsotillstånd är att det finns obearbetade händelser i oss. För att uppnå vår potential och leva ett fritt medvetet liv och möta andra så behöver vi lära känna vårt inre, oss själva. Ja, vi kan förändra oss. 

  

Vi pratar om att traumabindningar är “drogen under drogen”. Vi har ofta beroendeproblem “ovanpå”, såsom utbrändhet, depression, alkohol, mat, sex, medicinering osv, vilka är symtom på vårt inre tillstånd. Men det är traumabindningarna som är grundproblematiken som sedan yttrar sig i medberoende/beroende.

Vi vill gärna poängtera vikten av att behandla källan till problematiken för att faktiskt bli frisk och fri och hur resan ut ur beroendet mot ett tillfrisknande tillbaka till verkligheten ser ut. Vi pratar om dubbellivet och hur det är att leva med en skam så stark att den känns som ens identitet.

Vi beskriver beroendet ur ett sjukdomsperspektiv och vad behandlingsmetoderna innefattar som Absolutions använder sig av, hur den hjälper att hantera ens inre och motverkar att rädslan för livet tar över och därmed istället söka tröst i ett beroende.

Här är några av de föreläsningar vi erbjuder.

Medberoendet som skapar beroendet

Definitionen på medberoende är hur vi tvingats anpassa oss till en livsroll som barn och hur det sedan blir villkoren för vår existens. Prestera för att existera. Vi förlorar oss själ-va i det. Därför behöver vi ett beroende som smärtlindring och flykt vår livslott.   

Har vi det ena, så har vi det andra!

Vad är andlighet?

Finns andlighet? Vi har efter alla år i behandling av människor sett vikten av att vara i ett tillstånd som ger den tid och det utrymme som behövs för att kunna frigöra oss från våra bindningar. Föreläsningen kommer att tydliggöra premisserna för andlighet så att vi kan tillämpa det och få ett helhetsperspektiv på livet. Vad är de vetenskapliga principerna för andlighet? Vi måste evidensifiera en metod för att kunna använda den på ett tryggt sätt. Föreläsningar kommer att visa att vi människor har förmågan till minst åtta dimensioner. 

Skam i sin helhet

Om skammens betydelse och verkande i nästan hela människan. Hur den hindrar oss från att ta ett eget ansvar. Hur vi förlorar oss till förmån för andra, tror vi. Vad vi tror är rätt värderingar hindrar oss från kontakten till oss själva. Vi växer upp i mer eller mindre starka familjesystem som äter sig in och normaliseras. Då är det svårt att se klart vem jag är. Om vi skammar våra behov så föder vi våra begär istället.

Deprivation

Att kämpa med huvudet mot en vägg. Hur vi så gärna vill utvecklas men inte kommer någon vart. Vad är deprivasionsbeteenden?

Det bor en känsla av skuld i oss som både tryggar då vi vet vår plats, men också hindrar vår frihet till utveckling. I deprivationen så är min ända möjlighet till utveckling att finnas för andra eller revanschera mot något. Men som jag då är beroende av!

Det avbrutna traumat

På samma sätt som vi i vår barndom har blivit avbrutna i vår livsprocess går vi idag till att upprepa händelse förloppen för att hitta ett avslut på det som tagit ifrån oss för att komma vidare. Hur vi vill förstå vad som drabbat oss!?

Hur det fysikaliskt, känslomässigt och själsligt binder oss till tillstånd på grund av en obearbetad historia. 

Från missbruk till självaktning

Föreläsningen visar på ett klart och tydligt sätt vad sex- och relationsberoende och medberoende är och hur det ter sig. Hur det är att inte äga sitt liv, utan i stället vara ett offer för sin inre bild av verkligheten. Hur det är att vara kidnappad av sitt beroende och bindningarna till traumat. Hur man frigör sig från traumaupprepande beteenden och får ett liv.

För bokning kontakta Liza Ristrand

Thomas1

Thomas Ristrand
Gestalt- och traumaterapeut,
behandlings- och utbildningsansvarig

Möt våra terapeuter