Casanovasyndromet

av Thomas Ristrand

Casanovasyndromet

Thomas beskriver på ett nära och naket sätt sin familjs dysfunktionella beteende och hur det senare i livet kom att ta sig i uttryck av ett sexmissbruk.

I sin resa att få kontakt med det svikna barnet i sig får vi läsa korrespondens mellan den vuxna och den lilla Thomas.

 Det här är en självbiografi som tydliggör vad så många människor lider av. Såväl den utagerande som de anhöriga.

Jaget och Missbrukaren

av Craig Nakken

Jaget och Missbrukaren

Ger en ny och övertygande bild av hur en människa utvecklar en missbrukarpersonlighet. Författaren beskriver hur ett beroende uppstår, han skildrar de ritualer som kommer att bli en viktig del av processen, och hur ett tillfrisknande kan äga rum. Han visar också hur viktigt det är för missbrukare som är på väg att tillfriskna att ha god kännedom om missbrukarpersonligheten, eftersom de kommer att få leva med den resten av livet.

Jaget och Missbrukaren kan vara till stor hjälp för såväl missbrukare av skilda slag som för anhöriga, samt för alla dem som arbetar med missbruksfrågor.

Flodhästen i vardagsrummet: om medberoende och om mötet med barnet inom oss

av Tommy Hellsten

Flodhästen i vardagsrummet: om medberoende och om mötet med barnet inom oss

Man brukar säga att en familj som lider av alkoholism – eller en motsvarande företeelse – lever i ett hus med en flodhäst i vardagsrummet. Författaren belyser vad som händer med barn som växer upp i skuggan av en ‘flodhäst’ – alkoholism, arbetsnarkomani, trångsynt religiositet, våld eller andra former av utsatthet. Ofta insjuknar de i ett “medberoende” – en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd, som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den. Tommy Hellsten är författare, teolog, terapeut och en uppskattad föreläsare i både Finland och Sverige. Han är bosatt i Finland utanför Helsingfors.

Bli fri från ditt medberoende: sluta kontrollera andra, börja bry dig om dig själv

av Melody Beattie

Bli fri från ditt medberoende: sluta kontrollera andra, börja bry dig om dig själv

En beroendesjuk människa har ofta närstående som lider och totalt försummar sina egna intressen och behov för att hjälpa den drabbade. De har blivit “medberoende”. Melody Beatties klassiska bok är en hjälp att ta sig ur detta beroende.

Att vara “medberoende” innebär att man släppt taget om sitt eget liv och i stället ägnar all sin energi åt att hjälpa en närstående person som har blivit beroende av till exempel alkohol, narkotika, läkemedel eller spelande. Bli fri från ditt medberoende ger den medberoende stöd och hjälp att ta sig ur ett sådant självuppoffrande liv och att i stället bli fri och ta hand om sig själv. Boken har ett personligt tilltal och ett engagerande innehåll som noggrant synliggör vad medberoende innebär och hur man ska bearbeta problemet. Här ges rikligt med personliga reflektioner, talande levnadsberättelser, instruktioner, övningar och självtest. Det självhjälpsprogram som presenteras bygger på den framgångsrika Hazeldenmetoden.

Melody Beattie har själv erfarenhet av att vara både beroende och medberoende och har hållit många kurser för medberoende människor. Sedan Bli fri från ditt medberoende kom ut 1986 har boken enbart i USA sålt i över 4 miljoner exemplar, och dess popularitet verkar bestå fortfarande. I Sverige används och rekommenderas boken bland annat av Svenska rådet för alkohol- och beroendefrågor (SCAA). Bland många andra böcker som Beattie har författat kan nämnas Den medberoendes guide till de tolv stegen.

Skamfilad
341295_Skamfilad

av Göran Larsson

Skamfilad handlar om skam, känslan som någon gång drabbar oss alla. De flesta av oss har inte ord och bilder för det diffusa obehag den ger upphov till i vårt inre. Ändå påverkar skammen dagligen våra liv och färgar av sig på våra känslor och relationer. Skammen – detta dolda själsgift – tär på livsglädjen och självkänslan och bidrar till stress, trötthet, nedstämdhet och känslor av otillräcklighet.

I Skamfilad ger prästen och terapeuten Göran Larsson en bild av skammen i dess många skepnader och hur den kan ta makten över våra liv. Men han beskriver också hur vi kan hitta utvägar ur gamla låsningar och ineffektiva levnadsmönster och ta klivet ut ur skamvrån. Därför är Skamfilad samtidigt en bok om stolthet, kreativitet och dådkraft – och längtan efter liv.

Göran Larsson är präst och terapeut, verksam vid S:t Lukas Dalarna i Falun. Han har mångårig erfarenhet som personalutbildare och föreläsare och arbetar kontinuerligt i olika rehabiliteringsgrupper för långtidssjukskrivna, bland annat med stressrelaterade diagnoser.