Marve Ristrand Ahlner

Gestalt- och traumaterapeut, ansvarig för filialen i Malmö.

Min bakgrund

Jag växte upp i en dysfunktionell familj med väldigt tydliga roller för alla familjemedlemmar. Jag fick lära mig att det var bäst om jag var tyst och höll mig undan, så jag lärde mig att leva efter den devisen. Känslan av ensamhet, utanförskap och självförakt som skapades under min barndom växte sig starkare desto äldre jag blev.

Jag kände mig aldrig delaktig eller närvarande i mitt eget liv. Jag utvecklade olika missbruk för att fly ifrån mig själv och för att få känna någon form av glädje eller mening med mitt liv. Jag använde droger, sex, spel eller egentligen vad som helst.

Till slut kom jag till en punkt där jag mådde så pass dåligt och hade förstört för mig själv så pass mycket, att jag helt enkelt inte orkade hålla fasaden uppe. Det var början på mitt tillfrisknande. Ett tillfrisknande som jag idag känner att jag kan lita på och luta mig emot. Idag lever jag ett värdigt liv, där jag framförallt inte längre känner mig ensam.

Min devis är: Lyssna på min känsla. Den försöker säga någonting till mig.