Avsnitt 26- Elsa klient

Ett långt samtal med Elsa och Gestalt- och traumaterapeut Thomas Ristrand. Vi får följa med på vad som har hänt med Elsa under de 1,5 år som hon har gått i behandling. Hur har relationen mellan terapeut och klient sett under resans gång? Vad betyder relationen med hennes bästa vän och hur har den utvecklats?