Absolutions podcast, Mötet ger den här gången en fint och känsligt samtal mellan Gestalt- och traumaterapeut Thomas Ristrand och Sanni. Sanni är klient och har gått i behandling i lite över ett år. Samtal kretsar till en början vad det är som står i vägen för att få till ett möte mellan Thomas och Sanni. När det sedan släpper så får vi en inblick i Sannis värld och hur det var för lilla Sanni att växa upp i den. Det är Sanni själv som valt musik till avsnittet, Chord left av Agnes Obel.