Avsnitt 35- Fredrik klient

I avsnitt 35 av Absolutions podcast möter Gestalt- och traumaterapeut Marve Ristrand Ahlner Fredrik. Ett samtal om relationer, familjen, och skuld. Men även andlighet och tro.

LEARN MORE
Avsnitt 29- Sommarpodden

Vi får i det här avsnittet bland annat lyssna till hur vi tar olika roller i medberoendet till varandra. Både rent generellt men också från egna erfarenheter. Glad sommar!

LEARN MORE
Avsnitt 28- Magnus klient

I intervjun med Magnus får vi höra om skillnaden på Magnus mående idag kontra när han sökte hjälp. Svårigheten med att dels se, men också erkänna sitt medberoende.

LEARN MORE
LOAD MORELoading ...