Intensivhelger i Göteborg

I Göteborg har vi intensivhelger varannan månad för kvinnor, varannan månad för män. Behandlingen innebär tre dagar i process i en trygg grupp, återkommande över året.

Beroendesjukdomen växer i ensamhet och isolering och vår erfarenhet är att det mest läkande är att frigöra oss från våra destruktiva mönster i ett tryggt och kärleksfullt sammanhang tillsammans med andra människor. Absolutions behandling sker därför främst i grupp, och grundar sig i huvudsak i anknytnings- och systemteori. Vi arbetar gärna gestaltterapeutiskt.

Syftet med behandlingen är först och främst att bli fri från överlevnadsbeteendet eller med ett annat ord, beroendepersonligheten. Att få hjälp att möta smärtan jag har inom mig och se vilka behov jag har men som jag förnekar mig för att skydda mig från att bli sviken och avvisad. Behov som jag är oförmögen att tillgodose mig själv och istället gör om till destruktiva begär.

Vidare att bli medveten eller nykter. Att kunna vara närvarande. Att inte låta mig bli kidnappad av en känsla eller tanke och att uppfatta hela verkligheten som den är och hantera den utan påverkan av trauman i mitt förträngda inre.

Slutligen att mogna och bli vuxen. Beroendet är kopplat till trauman som jag sitter fast i och som styr mig. I vissa avseenden är jag därför kvar i ett stelt och omoget tillstånd som jag i behandlingen får hjälp att hantera på ett vuxet sätt.

Praktisk information

Intensivhelgerna innefattar över 15 timmar i gruppsessioner. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Vi hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv som därför har skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i föreläsningar för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet: beroende, medberoende och vad ett tillfrisknande innebär.

Allt sker i en trygg och lugn miljö utifrån dina premisser. Du lämnas aldrig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i- eller invadera dig själv eller andra.
Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv.

När och hur
Vi träffas kl 9 på fredag och håller på fram till 12 på söndag.

Intensivhelg kvinnor 15-17 september.
Intensivhelg män 27-29 oktober.

Fler datum kommer. Följ oss gärna på Facebook, så missar du inget! https://www.facebook.com/gestaltochtraumakliniken

Var
Hällsnäs, som ligger en bit utanför Göteborg, nära Mölnlycke.

Se deras webbsida för vägbeskrivning samt omgivning: Hällsnäs 

För dig som inte kommer i bil, hämtar vi upp i Mölnlycke

Pris
3900 kr för privatperson. Företagsfaktura exklusive moms.

Kost och logi tillkommer med 2875 kr/ person. Det är god mat och väldigt mysiga rum, så det är en rekommendation, men självklart frivilligt om ni har en egen lösning.

Anmälan
Skicka din intresseanmälan till info@absolutions.se. Intresset är stort, så anmäl dig gärna så snart som möjligt, så att du får en plats.

Förutsättningar
Ni bor två och två tillsammans i rummen.  Tanken bakom detta är att ingen blir lämnad ensam med sin process under någon del av helgen.

Alkohol, eller andra sinnesförändrande preparat eller beteenden är inte tillåtet under helgen eftersom det stör behandlingsprocessen. Flirtande/romantiserande är exempel på sinnesförändrande beteenden.

Bilder